Bambous et divers exotiques

TELOPEA Shady Lady White
TELOPEA Shady Lady White €44,30
TELOPEA Shady Lady White
TELOPEA Shady Lady White €44,30
TELOPEA Red Embers
TELOPEA Red Embers €44,30
TELOPEA Red Embers
TELOPEA Red Embers €44,30
LEUCOSPERMUM Ayoba Red
LEUCOSPERMUM Ayoba Red €35,70
LEUCOSPERMUM Ayoba Red
LEUCOSPERMUM Ayoba Red €35,70
YUCCA rostrata
YUCCA rostrata de €28,20
YUCCA rostrata
YUCCA rostrata de €28,20
TULBAGHIA violacea
TULBAGHIA violacea de €23,60
TULBAGHIA violacea
TULBAGHIA violacea de €23,60
TULBAGHIA violacea Silver Lace
TULBAGHIA violacea Silver Lace de €25,90
TULBAGHIA violacea Silver Lace
TULBAGHIA violacea Silver Lace de €25,90
TRACHYCARPUS fortunei
TRACHYCARPUS fortunei de €40,80
TRACHYCARPUS fortunei
TRACHYCARPUS fortunei de €40,80
TIBOUCHINA urvilleana Edwardsii
TIBOUCHINA urvilleana Edwardsii €30,50
TIBOUCHINA urvilleana Edwardsii
TIBOUCHINA urvilleana Edwardsii €30,50
SCHIZOSTYLIS coccinea Major
SCHIZOSTYLIS coccinea Major €23,20
SCHIZOSTYLIS coccinea Major
SCHIZOSTYLIS coccinea Major €23,20
SCHIZOSTYLIS coccinea Alba
SCHIZOSTYLIS coccinea Alba €23,20
SCHIZOSTYLIS coccinea Alba
SCHIZOSTYLIS coccinea Alba €23,20
PROTEA cynaroïdes White Crown
PROTEA cynaroïdes White Crown €48,90
PROTEA cynaroïdes White Crown
PROTEA cynaroïdes White Crown €48,90
PHORMIUM tenax Sundowner
PHORMIUM tenax Sundowner €30,00
PHORMIUM tenax Sundowner
PHORMIUM tenax Sundowner €30,00
PHORMIUM tenax Rainbow Queen
PHORMIUM tenax Rainbow Queen €30,00
PHORMIUM tenax Rainbow Queen
PHORMIUM tenax Rainbow Queen €30,00
PHORMIUM tenax Rainbow Sunrise
PHORMIUM tenax Rainbow Sunrise €30,00
PHORMIUM tenax Rainbow Sunrise
PHORMIUM tenax Rainbow Sunrise €30,00
PHORMIUM tenax Rainbow Maiden
PHORMIUM tenax Rainbow Maiden €30,00
PHORMIUM tenax Rainbow Maiden
PHORMIUM tenax Rainbow Maiden €30,00
PHORMIUM tenax Purpureum
PHORMIUM tenax Purpureum €32,90
PHORMIUM tenax Purpureum
PHORMIUM tenax Purpureum €32,90
PHORMIUM tenax
PHORMIUM tenax €28,20
PHORMIUM tenax
PHORMIUM tenax €28,20
PHORMIUM Plats Black
PHORMIUM Plats Black €30,00
PHORMIUM Plats Black
PHORMIUM Plats Black €30,00
PHORMIUM Pink Panther
PHORMIUM Pink Panther €32,90
PHORMIUM Pink Panther
PHORMIUM Pink Panther €32,90
PHORMIUM Pink Stripe
PHORMIUM Pink Stripe €32,90
PHORMIUM Pink Stripe
PHORMIUM Pink Stripe €32,90
PHORMIUM Golden Ray
PHORMIUM Golden Ray €30,00
PHORMIUM Golden Ray
PHORMIUM Golden Ray €30,00
PHORMIUM Duet
PHORMIUM Duet de €32,90
PHORMIUM Duet
PHORMIUM Duet de €32,90
PHORMIUM Co-ordination
PHORMIUM Co-ordination €30,00
PHORMIUM Co-ordination
PHORMIUM Co-ordination €30,00
PHORMIUM cookianum Jester
PHORMIUM cookianum Jester €32,90
PHORMIUM cookianum Jester
PHORMIUM cookianum Jester €32,90
PHORMIUM cookianum Flamingo
PHORMIUM cookianum Flamingo €30,00
PHORMIUM cookianum Flamingo
PHORMIUM cookianum Flamingo €30,00
PHORMIUM Blondie ®
PHORMIUM Blondie ® €32,70
PHORMIUM Blondie ®
PHORMIUM Blondie ® €32,70
PHORMIUM Amazing Red
PHORMIUM Amazing Red €30,00
PHORMIUM Amazing Red
PHORMIUM Amazing Red €30,00
PHORMIUM Apricot Queen
PHORMIUM Apricot Queen €32,90
PHORMIUM Apricot Queen
PHORMIUM Apricot Queen €32,90
OPHIOPOGON planiscapus Nigrescens
OPHIOPOGON planiscapus Nigrescens de €29,30
OPHIOPOGON planiscapus Nigrescens
OPHIOPOGON planiscapus Nigrescens de €29,30
OPHIOPOGON japonicus Sydney
OPHIOPOGON japonicus Sydney €36,20
OPHIOPOGON japonicus Sydney
OPHIOPOGON japonicus Sydney €36,20